اعتراض خالق “من زنده‌ام” به توهین‌کنندگان قالیباف

Posted by

قراردادی که غیرقانونی بسته شد

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد که مگر داوطلبان ریاست جمهوری نمی‌دانند که در دوران دفاع مقدس آنان که یک جو غیرت داشتند لباس خاکی سرهنگ به تن کردند تا با دشمن بجنگند و امروز لباس سبز آبادانی به تن کرده‌اند.

قراردادی که غیرقانونی بسته شد