واکنش وزارت ورزش به رای دیوان عدالت اداری درباره انتخابات تیراندازی

Posted by

قطر و سوریه محور دیدارهای تیلرسون در ترکیه

داورزنی بیان کرد: وزارت ورزش تصمیم جدیدی برای برگزاری انتخابات تیراندازی نگرفته است.

به گزارش ایسنا، دیروز دیوان عدالت اداری در حکمی اعلام کرد که سید مهدی هاشمی رییس فدراسیون تیراندازی است و حکمی که قبلا صادر شده، باطل است.

این حکم در شرایطی صادر شده است که وزارت ورزش ۲۰ تیرماه را زمان برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی اعلام کرده بود.
داورزنی در گفت و گو با ایسنا پس از رای دیوان عدالت اداری، درباره برگزاری انتخابات تیراندازی بیان کرد: وزارت ورزش در خصوص انتخابات فدراسیون تیراندازی هنوز تصمیم جدیدی نگرفته است.

قطر و سوریه محور دیدارهای تیلرسون در ترکیه