پرداخت غرامت مرغداران بابت آنفلونزای مرغی

Posted by

قوچان‌نژاد: هیچ رویایی ندارم!

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:این سازمان با پرداخت ۳۰ میلیارد تومان از دولت، غرامت مرغداران را بابت آنفلونزای فوق حاد پرندگان پرداخت کرده است.

قوچان‌نژاد: هیچ رویایی ندارم!