پرسپولیس چه قدر بدهی دارد؟

Posted by

قیمت برخی خودرو ها در 29 دی 95

عضو هیات مدیره پرسپولیس گفت: به خاطر جریمه هایی هم که شده ایم الان 90میلیارد بدهی داریم.وقتی پول ها را پرداخت نکنیم مرتب جریمه می آید و به بدهی اضافه می شود.

قیمت برخی خودرو ها در 29 دی 95