ذیحساب جدید در پرسپولیس

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 17 بهمن 95

محمد پاشا که پیش از این در مرکز علمی – کاربردی پرسپولیس مشغول به فعالیت بود، از این پس به عنوان ذیحساب باشگاه شناخته خواهد شد.

قیمت خودروهای داخلی در 17 بهمن 95