تاثیر شیر گاو بر روی قد کودکان

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 19 خرداد 96

محققان دریافتند از بین بیش از ۵۰۰۰ کودک کانادایی ۲ تا ۶ ساله، کودکانی که روزی سه فنجان شیر غیرگاوی می نوشیدند ۱.۲۷ سانتیمتر کوتاه تر از کودکانی بودند که به همین میزان شیرگاو می نوشیدند.

قیمت خودروهای داخلی در 19 خرداد 96