انصاری فرد در تمرینات فشرده المپیاکوس+عکس

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 28 بهمن 95

المپیاکوس تمریناتش را به همراه کریم انصاری‌فرد، مهاجم ملی‌پوش کشورمان انجام داد تا خود را برای حضوری قدرتمند در اولین بازی‌اش در لیگ اروپا آماده کند.

قیمت خودروهای داخلی در 28 بهمن 95