کنایه عجیب علی کریمی/آقا اگه بخوایم فالوئر بخریم چند درمیاد؟!

Posted by

قیمت خودروهای چینی در بازار تهران

علی کریمی کامنت جالبی در یکی از صفحات اینستاگرام نوشته است.

قیمت خودروهای چینی در بازار تهران