زیاد آب نخورید

Posted by

قیمت طلا افزایش یافت

مسمومیت با آب زمانی روی می‌دهد که فرد آن‌قدر آب خورده که میزان نمک خونش رقیق می‌شود.

قیمت طلا افزایش یافت