برنامه‌ریزی برای شهرستان‌های اطراف تهران باید جامع باشد

Posted by

لاریجانی با نخست وزیر سوریه دیدار و گفت وگو کرد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اگر روستاها آباد نشوند مشکلات شهرهای بزرگ هر روز بزرگتر می‌شود گفت: متاسفانه امکانات و زیرساخت ها در شهرستان های اطراف تهران متناسب با مهاجرت ها و افزایش جمعیت توسعه نیافته است.

لاریجانی با نخست وزیر سوریه دیدار و گفت وگو کرد