دیگر حتی روزنامه های حامی دولت این ادعا را باور نمی کنند!

Posted by

لغو اعزام آزادکاران به تورنمنت پاریس

با وجود تورم‌های بالای 30 درصد در اقلام مختلف، حتی روزنامه‌های حامی دولت نیز ادعای تورم تک رقمی را باور نمی‌کنند.

لغو اعزام آزادکاران به تورنمنت پاریس