آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

Posted by

لغو پروازها و اختلال در حرکت خطوط راه آهن در پی طوفان شدید لندن

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در حضور رئیس جمهور گفت: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. کاش آن موقع که ما در گرد و غبار بودیم آقای رئیس جمهور اینجا می آمد. ناصری نژاد بیان کرد: تالاب های خوزستان را باید احیا کنیم چرا که بدون هیچ هزینه ای می تواند مقابل گرد و خاک بایستد.

لغو پروازها و اختلال در حرکت خطوط راه آهن در پی طوفان شدید لندن