گفتگوی تلفنی امیر قطر با ترامپ

Posted by

لورفتن سوالات امتحان نهایی، اخاذی از دانش‌آموزان یا فضاسازی؟

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تلفنی با دونالد ترامپ گفتگو و تبادل نظر کرد.

لورفتن سوالات امتحان نهایی، اخاذی از دانش‌آموزان یا فضاسازی؟