تصویب «قانون مقابله با اقدامات ثبات‌زدای ایران» نقض برجام است

Posted by

مادر در ابتلای نوزادان به آسم آلرژیک چه نقشی دارد؟

یک کارشناس مسائل آمریکا گفت: در صورت تصویب «قانون مقابله با اقدامات ثبات‌زدای ایران» در سنای آمریکا نقض گسترده برجام صورت می‌گیرد.

مادر در ابتلای نوزادان به آسم آلرژیک چه نقشی دارد؟