داربی استقلال و پرسپولیس در اروپا/ پیشخوان ورزشی

Posted by

ماندن بشار اسد در قدرت یعنی پیروزی ایران/پیشخوان

روزنامه های ورزشی امروز به موضوعات مختلف فوتبال به ویژه حواشی دو تیم پر طرفدار پرسپولیس و استقلال پرداختند.

ماندن بشار اسد در قدرت یعنی پیروزی ایران/پیشخوان