رویا جیب بر دستگیر شد/مالباختگان به پلیس آگاهی مراجعه کنند+تصاویر

Posted by

متاسفانه پلاسکو بیمه نبود

زن جیب بر حرفه ای در پایتخت توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

متاسفانه پلاسکو بیمه نبود