شرط و شروط آمریکا برای برداشتن تحریم ها علیه روسیه

Posted by

متهم اصلی پرونده محرومیت استقلال کیست؟

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خاطرنشان کرد ایالات متحده خواستار روابط بهتر با روسیه است اما اوضاع در شرق اوکراین محکومیت روشن و قاطع اقدامات روسیه را طلب می کند.

متهم اصلی پرونده محرومیت استقلال کیست؟