تولد نوزاد در بالگرد اورژانس

Posted by

مجتبی جباری به هواداران چه قولی داد؟

رئیس مرکز اورژانس لرستان از زایمان مادر باردار در بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز خبر داد.

مجتبی جباری به هواداران چه قولی داد؟