شهرهای پردرآمد جهان برای فعالان حوزه فناوری

Posted by

مجمع تشخیص مصلحت در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان چه میگوید؟

میزان درآمد سالانه فعالان حوزه فناوری مورد توجه بسیاری از مؤسسات پژوهشی قرار گرفته و در این میان، Hired با مطالعه 16 شهر یا کشور جهان، گزارش سالانه خود را در این زمینه منتشر کرده است. ک

مجمع تشخیص مصلحت در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان چه میگوید؟