خطر کسر امتیاز در کمین پرسپولیس؟/ پرونده ژوزه به کجا رسید؟

Posted by

«مجید یاسر» در کنار همسرش/ عکس

مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس احتمال کسر امتیاز از این تیم را بابت بدهی به ژوره مانوئل بسیار ضعیف دانست و گفت: فکر می کنم به زودی حکم قطعی این پرونده صادر شود.

«مجید یاسر» در کنار همسرش/ عکس