تاکید ولایتی بر فعالیت های موشکی ایران

Posted by

محمد علیزاده روی صحنه رفت

علی اکبر ولایتی گفت: موشک‌های آزمایش‌شده دفاعی است و ایران با قدرت به فعالیت موشکی خود ادامه خواهد داد.

محمد علیزاده روی صحنه رفت