سیاست چین واحد چیست؟

Posted by

محمود احمدی نژاد در راهپیمایی 22 بهمن +تصاویر

دونالد ترامپ اعلام کرده به سیاست چین واحد پایبند است. اما این سیاست چه تعریفی دارد و از چه پیشینه ای برخوردار است؟

محمود احمدی نژاد در راهپیمایی 22 بهمن +تصاویر