برف راه ارتباطی 100 روستای خلخال را مسدود کرد

Posted by

محور کرج – چالوس بازگشایی شد

جانشین فرماندار خلخال گفت: در اثر بارش برف سنگین راه ارتباطی 100 روستا در این شهرستان مسدود شد.

محور کرج – چالوس بازگشایی شد