اتاق مشترک ایران و یونان راه اندازی شد

Posted by

مخالفت لوپن با موضع پاریس در قبال دمشق

با تصویب اساسنامه جدید، اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان تاسیس شد. پیش بینی می شود با تشکیل این اتاق مشترک فعالیت های اقتصادی دو کشور وارد مرحله تازه ای شده و کسب و کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی دو کشور به شکل مطلوب تری سامان یابد.

مخالفت لوپن با موضع پاریس در قبال دمشق