هزاران هکتار جنگل ایتالیا در آتش سوخت

Posted by

مخالفت مجلس با تربیت پرستار بیمارستانی

تداوم آتش سوزی های جنگلی ایتالیا را به زانو در آورده، تا جایی که تنها طی 7 روز آتش سوزی بیش از 27 هزار هکتار جنگل معادل اندازه کل آتش سوزی های سال 2016 طعمه حریق و نابود شد.

به گزارش ایرنا، سیستم اروپایی اطلاعات مربوط به آتش سوزی های جنگلی ‘Effis’ وابسته به کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که از روز 8 تا 15 جولای (17 تا 24 تیرماه) بیش از 27 هزار هکتار از اراضی سبز در ایتالیا طعمه آتش سوزی شد. در سال 2016 میلادی اتحادیه محیط زیست گزارشی موسوم به ‘مافیای اکولوژیکی’ منتشر کرد که در آن اعلام شد بیش از 27 هزار هکتار از راضی جنگلی در آتش سوخته است. 
از آغاز سال جاری میلادی تا روز 15 جولای شعله های آتش مساحتی به وسعت بیش از 52 هزار هکتار را نابود کرد که از این میزان حدود 35 هزار هکتار در 15 روز اول ماه جاری میلادی طعمه حریق شد. 
براساس این گزارش ؛ هفته گذشته در ایتالیا 122 مورد آتش سوزی بزرگ به ثبت رسید. از آغاز سال جاری میلادی تا روز 15 جولای 272 آتش سوزی بزرگ ثبت شد. 
سرجو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا با اشاره به این آتش سوزی ها اظهار داشت: اغلب آتش سوزی های جنگلی به دست سازمان های جنایی و مافیا صورت می گیرد که باید با قاطعیت با آنان برخورد کرد. 
آتش سوزی ها در ایتالیا همچنان ادامه دارد و تا نزدیکی پایتخت نیز رسیده است. ماموران آتش نشانی و جنگلبانی بی وقفه در تلاش برای مهار آتش با استفاده از هواپیماها و بالگردهای ویژه هستند اما وزش باد و گرمای شدید عملیات را دشوار کرده است. 
مناطق اطراف کوه آتشفشان ‘وزوویو’ در جنوب نیز به شدت در حال سوختن است. 
در یک ماه اخیر 22 هزار مورد مداخله برای خاموش کردن حریق در ایتالیا به وقوع پیوست. در 10 سال اخیر 500 هزار هکتار از اراضی جنگلی ایتالیا طعمه حریق و نابود شد. 

مخالفت مجلس با تربیت پرستار بیمارستانی