افشای روابط نزدیک “اسرائیل” و بحرین

Posted by

مخالفت وزیر با معرفی نامزد جایگزین برای روحانی

وزیر همکاری منطقه ای رژیم صهیونیستی گفت: “بحرین یکی از کشورهای عربی است که روابط اقتصادی و امنیتی نزدیکی با اسرائیل دارد و در حال حاضر تعدادی از فرماندهان نیروی ضد شورش بحرین در دوره‌های آموزشی ویژه شرکت کرده‌اند.”

مخالفت وزیر با معرفی نامزد جایگزین برای روحانی