اعتماد ایرانیان به تعامل با آمریکا لکه‌دار شده

Posted by

مدافع سابق پرسپولیس لژیونر می شود؟

یک مقام ارشد ایرانی به اندیشکده آمریکایی «گروه بحران» گفته که برجام خیلی نقض نشده ولی آن دسته از ایرانی‌هایی که به تعامل با آمریکا معتقد بودند، اعتقاداتشان این روزها حال و روز خوبی ندارد.

مدافع سابق پرسپولیس لژیونر می شود؟