مفهوم 4 درصدی چیست؟

Posted by

مدافع مورد علاقه برانکو قرارداد سه ساله با پرسپولیس می بندد؟

محمدباقر قالیباف از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری مفهوم و قطب‌بندی جدیدی را طرح کرد و آن تقسیم‌بندی اقتصادی کشور به طبقه 4 درصدی در مقابل طبقه 96 درصدی است.

مدافع مورد علاقه برانکو قرارداد سه ساله با پرسپولیس می بندد؟