خطر کسر 6 امتیاز بیخ گوش یک تیم ریشه دار

Posted by

مددجویان کمیته امداد استان تهران بن خرید نوروزی می گیرند

مهدی تاج ر ئیس فدراسیون فوتبال گفت: خطر کسر امتیاز تیم ملوان را تهدید می کند چون زوران بازیکن بلغاری از باشگاه ملوان شکایت کرده است و اگر این باشگاه نسبت به رای صادره از سوی کمیته انضباطی فیفا بی تفاوت باشد 6 امتیاز از این تیم کسر خواهد شد.

مددجویان کمیته امداد استان تهران بن خرید نوروزی می گیرند