تقلیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام به حبس

Posted by

مدیرعامل سامسونگ به اتهام فساد مالی به دادگاه احضار شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای تقلیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام به حبس درجه یک خبر داد. وی در پایان گفت: همچنین طبق مصوبه امروز کمیسیون تمام اموال و دارایی‌هایی که این افراد از محل قاچاق مواد مخدر کسب کرده باشند، ثبت و ضبط می‌شود.

مدیرعامل سامسونگ به اتهام فساد مالی به دادگاه احضار شد