تماس تلفنی ظریف با وزاری خارجه آذربایجان و قزاقستان

Posted by

مدیر عامل استقلال از برگزاری دربی دوستانه حمایت کرد

در تماس تلفنی وزیر خارجه ایران و وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و قزاقستان درباره مناسبات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو شد.

مدیر عامل استقلال از برگزاری دربی دوستانه حمایت کرد