محرومیت علی دایی بخشیده نشد

Posted by

مراحل‌ حقوقی‌ خرید‌‌ و‌ فروش‌ خودرو‌

اسماعیل حسن‌زاده درباره تجدید نظر خواهی علی  دایی و وکلای وی از رای دو جلسه محرومیت و جریمه نقدی گفت: باید بگویم که اولا جریمه نقدی قابل اعتراض بوده است که پرونده در این خصوص به کمیته استیناف ارسال شد. اما در خصوص محرومیت چون دوجلسه محرومیت وی قطعی بوده حکم در حال اجرا است و فقط به حکم قطعی می‌توان تجدید نظرخواهی ویژه کرد آن هم در زمانی که دلایل و مدارکی جدیدی بدست آید که در این زمینه وکلای علی دایی در خواست تجدیدنظرخواهی ویژه کرده‌اند که توسط رئیس فدراسیون به کمیته انضباطی ارجاع شد.به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، وی عنوان کرد: در کمیته انضباطی موضوع بررسی شد و چون دلایل و مدارک جدیدی که منتهی به نقض رای محرومیت باشد، پیدا نشد و با توجه به اینکه گزارش داور و ناظر فدراسیون درخصوص حوادث مسابقه و نیز انعکاس رسانه‌ای آن بسیار واضح و روشن بود تجدید نظرخواهی ویژه مورد پذیرش قرار نگرفت و مسلما اگر تجدیدنظرخواهی ویژه مورد پذیرش قرار می‌گرفت به نحوی که محرومیت وی کم می‌شد، حتما به سازمان لیگ ابلاغ می‌کردیم تا اجازه شرکت علی دایی در مسابقه را صادر کنند ولی تجدیدنظرخواهی به دلایل اعلام شده رد شد و علی دایی کماکان محروم است.رئیس کمیته انضباطی گفت: البته تجدیدنظرخواهی از مبلغ جریمه نقدی تابع تصمیم کمیته استیناف است که آن مرجع تصمیم نهایی را خواهد گرفت. ضمن اینکه اظهارات وکلای علی دایی مبنی بر اینکه هر وقت مراجعه می‌کنند، نمی‌توانند اعضای کمیته انضباطی را ملاقات کنند منطقی نیست. چون ارسال اعتراض یا تسلیم آن به دفتر کمیته انضباطی یک امر دفتری است که با یک مراجعه انجام می‌شود و همکاران اداری ما در تمام ساعات ادارای در آنجا هستند و این انتظار که هر وقت وکلای علی دایی یا هر کس دیگری به کمیته انضباطی مراجعه کردند حتما بنده یا همکاران قضایی کمیته را ببینند، توقع منطقی نیست. همانطوری که سایر افرادی که هم نامه‌ای داشته باشند تحویل دفتر داده و منتظر پاسخ می‌مانند.وی اظهار داشت: همه اهالی فوتبال برای ما محترم هستند و افراد هیچ فرقی با یکدیگر ندارند ما فقط به وظایفمان عمل می‌کنیم.

مراحل‌ حقوقی‌ خرید‌‌ و‌ فروش‌ خودرو‌