شکایت هم‌کلاسی سابق اوباما از ترامپ

Posted by

مراقب مصرف این قرص ها باشید

یک همکلاسی دوران دانشگاه رئیس‌جمهوری سابق آمریکا دعوی قضایی را علیه دونالد ترامپ به جریان انداخته است.

مراقب مصرف این قرص ها باشید