واکنش کمیسیون امنیت ملی به حوادث تروریستی تهران

Posted by

مرتضی طلایی: ناظران انتخابات شوراها وظایفشان را به خوبی انجام ندادند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش حوادث تروریستی اخیر تهران را محکوم کرد، گفت: درخواست کمیسیون این است که سیستم‌های امنیتی طوری تنظیم شوند که این حوادث تکرار نشوند.

مرتضی طلایی: ناظران انتخابات شوراها وظایفشان را به خوبی انجام ندادند