با لبخند مشکلات حل نمی‌شود

Posted by

مردم به وزارت اطلاعات دل بسته‌اند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ تشخیص های غلط نسخه پیچیدن های غلط می‌آورد و در این روند حقوق بگیران نجومی ذخیره های نظام معرفی می شوند. جلیلی افزود: اگر مراقبت بیشتر و خدمات سریعتر به کسانی تعلق بگیرد که نیاز کمتری دارند، در توزیع برابر سلامت موفق نبوده ایم.

مردم به وزارت اطلاعات دل بسته‌اند