مهمترین عامل میگرن را بشناسید

Posted by

مرعشی: شهردار یا منم یا نجفی!

مهندس عبدالعزیزی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند که مصرف بی‌رویه نمک مهمترین عامل میگرن (سردرد عصبی) است.وی در ادامه اذعان کرد: نمک همچنین باعث آب جمع‌شدگی در بدن، از دست دادن پتاسیم و تورم در پاها می‌شود.

مرعشی: شهردار یا منم یا نجفی!