رد کلیات طرح تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها

Posted by

مرکل: اشتاین مایر کشور ما را به خوبی همراهی می کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از رد کلیات طرح ساماندهی تعطیلات کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد. وی در تشریح بررسی این طرح افزود: بر اساس این طرح، برخی از تعطیلات رسمی جابه جا و برخی دیگر نیز حذف می شدند.

مرکل: اشتاین مایر کشور ما را به خوبی همراهی می کند