انتقاد شیوا به پوستر های جشنواره فجر

Posted by

مسئولان بگوش! مراقب شنود باشید

اینکه از تصویر سینماگری مثل زنده‌یاد علی حاتمی استفاده شده ایده و فکر خوبی است؛ اما می‌توانست از این تصویر بهتر استفاده شود. مردم این چهره را می‌شناسند و طراح می‌توانست با طرحی ساده کار را پیش ببرد و باقی کار هم با نوشته‌ای متناسب انجام می‌شد. از طرف دیگر کلاکت نمادی خرج شده برای سینماست و دیگر کسی مفهوم سینما را با کلاکت نشان نمی‌دهد.

مسئولان بگوش! مراقب شنود باشید