دانشکده هنر و معماری در بافت تاریحی بوشهر افتتاح شد

Posted by

مسمومیت 51 دانش آموزان زنجانی در اردو

صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، ساختمان دانشکده هنر و معماری بوشهر به بهره برداری رسید.

مسمومیت 51 دانش آموزان زنجانی در اردو