پرسپولیس شنبه به مسقط می رود

Posted by

مشهورترین گورستان‌های هواپیما در جهان

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه، ساعت 17:30 دقیقه تهران را به سمت مسقط عمان ترک می کنند.

مشهورترین گورستان‌های هواپیما در جهان