روحانی عازم کویت شد

Posted by

مشکل ایمنی مغازه ها در پاساژ کویتی‌ها رفع شد

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران که به منظور سفر رسمی و دوجانبه به عمان سفر کرده بود مسقط را به مقصد کویت ترک کرد.

مشکل ایمنی مغازه ها در پاساژ کویتی‌ها رفع شد