«حق» هم صرفاً یک کلمه نیست و اقتضائاتی دارد

Posted by

مصدومان برخورد دو قطار در متروی طرشت به 48 نفر رسید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: معنای دولت سایه این است که جریان انقلابی نباید نسبت به حقیقتی که دارد از آن دفاع می‌کند منفعل شود بلکه باید سایه به سایه موضوعات را دنبال کند.

مصدومان برخورد دو قطار در متروی طرشت به 48 نفر رسید