تیتر با شما…/ اینجا محل حادثه تلخ پلاسکو است

Posted by

مصدومان «پلاسکو» ۱۴۵ نفر شد

مصدومان «پلاسکو» ۱۴۵ نفر شد