سپاه هزاران میلیارد تومان از دولت طلب دارد

Posted by

مصطفوی: علی دایی را من از تیم جهان خط نزدم

نماینده شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه رؤسای جمهور در دوران‌های مختلف خودشان دست کمک به سمت سپاه دراز کردند، گفت: امروز سپاه هزاران میلیارد تومان از دولت طلب دارد و انتقادات دولتمردان علیه اقدامات سازندگی سپاه بی‌انصافی است.

مصطفوی: علی دایی را من از تیم جهان خط نزدم