آسمان استقلال پر ستاره شد

Posted by

معنی عشق از نظر «شبنم قلی‌خانی»/ عکس

افتخاری گفت: به مسئول روابط عمومی استقلال گفتم که امشب آسمان استقلال پر از ستاره شد. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

معنی عشق از نظر «شبنم قلی‌خانی»/ عکس