مهار آتش سوزی در بندر صادراتی ماهشهر

Posted by

مفتی آل سعود و فتوای عجیبش علیه ادارۀ مشترک حج

اتش سوزی لحظاتی پیش در مخزن بنزین شماره ۴۳ بندر صادراتی ماهشهر رخ داد که با تلاش آتش نشانان لحظاتی پیش حریق در مخزن نفت کوره شماره ۴۳ بندر صادراتی ماهشهر مهار شد.

مفتی آل سعود و فتوای عجیبش علیه ادارۀ مشترک حج