ساختمان دفاتر نمایندگان که به شدت آسیب دیده بود، کاملا بازسازی شد

Posted by

ممکن است ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری باشد که به دلیل اظهارات نسنجیده از کار برکنار شود

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس گفت: در کمتر از 36 ساعت، ساختمان دفاتر نمایندگان که در حمله تروریستی هفته گذشته داعش به شدت آسیب دیده بود، بازسازی شد.

ممکن است ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری باشد که به دلیل اظهارات نسنجیده از کار برکنار شود