محمودی مشکی پوش می شود؟

Posted by

منتظری آبی پوش می شود؟

سرمربی باتجربه سیاه جامگان درخواست جذب حامد محمودی، مدافع میانی باتجربه مس کرمان را داده است و آن طور که شنیده می شود مذاکرات خوبی میان طرفین انجام شده است.

منتظری آبی پوش می شود؟