بیرانوند ساقدوش وحید/ پیشخوان ورزشی

Posted by

منطقه 22 فقیرترین منطقه تهران به لحاظ تعداد مسجد

روزنامه های ورزشی امروز به مسائل مختلف فوتبال به ویژه پیشنهاد 8 میلیاردی به طارمی و جدال پرسپولیس و تراکتور پرداختند.

منطقه 22 فقیرترین منطقه تهران به لحاظ تعداد مسجد