بهمن برای منصوریان شیرین تمام شد

Posted by

مهاجری: از خیلی چیزها ناراحتم!

سرمربی جوان استقلال در بهمن سرنوشت ساز، آینده خود را در این تیم به شکل تحسین برانگیزی رقم زد.

مهاجری: از خیلی چیزها ناراحتم!